Психологія емоцій– це дисципліна, яка вивчає психічні процеси,. етапи розвитку психології особистості,

класифікації та властивості емоцій, характеристика емоційних станів, що виникають у процесі діяльності, методи вивчення емоційної сфери людини. Курс «Психологія емоцій» має теоретичну та практичну частини. У теоретичній частині студент повинен ознайомитись з теоретичними положеннями по програмі курсу, а на практичній частині дослідити та закріпити знання надані на лекціях  з курсу психології