Цілі й завдання навчального курсу «Загальна психологія» визначаються передусім необхідністю формування у студентів гуманістичного менталітету як важливого чинника забезпечення гуманістичної спрямованості розвитку суспільства в Україні. Вивчення курсу повинно служити тому, щоб людина глибше розуміла світ, могла ефективно здійснювати професійну діяльність, успішно взаємодіяти з іншими людьми, будувати правильні відношення в сім’ї та виховувати своїх дітей.