Дисципліна «Основи консультативної психології» спрямована на формування знань основних категорій психології консультування. процесів формування та проявлення індивідуальних та групових відмінностей в процесі консультування, формування вмінь та навичок практичного психолога п процесі різних видів психологічного консультування вмінь аналізувати та впроваджувати в практичну діяльність знання з  дисципліни та використовувати їх у теоретичній та прикладній підготовці практичного психолога.