Дисципліна "Іноваційні технології в практичній психології" є  спрямованою на формування адекватного уявлення студентів про інноваційні технології в практичної психології на сучасному етапі розвитку психологічної науки, про особливості розробки (проектування) та впровадження спеціальних психологічних технологій, спрямованих на вирішення конкретних проблем, можливостях практичного застосування.