Мета - формування науково обґрунтованого уявлення про основні закономірності вікового психічного розвитку; засвоєння теоретичних знань та практичних навичок для проведення науково-дослідницьких робіт в області психології розвитку, також практичної роботи психолога, пов’язаної з обстеженням, діагностикою та корекцією розвитку дитини, дитячо-батьківських стосунків, девіантних форм дитячої поведінки. Викладач: доцент каф ПП, к.психол.н. Білоцерківська Ю.О.