Мета - надання студентам систематизованих знань із методики викладання психології та формування навичок проведення основних видів навчальних занять. Викладачі: Колчигіна А.В.