Курс націлен на формування системи наукових уявлень щодо категоріального апарату і проблематики психологічної науки та впорядкованих базових уявлень про суттєві аспекти професійної діяльності психолога – дослідника та психолога – практика

Викладач доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук Кучеренко Наталія Сергіївна