Метою викладення «Війскової психології» є опанування студентством базових закономірностей психології поведінки людини в екстремальних умовах воєних дій, отримання поглиблених знань, умінь і навичок в області психологічних аспектів екстремальних ситуацій відповідно до сучасних наукових уявлень. Володіння такими знаннями і навичками складає важливу умову для кваліфікованого вирішення фахівцем-психологом широкого спектру задач в різних напружених і екстремальних ситуаціях та ефективне використання набутих ними знань, умінь і навичок Першої психологічної допомоги (ППД) в процесі професійної діяльності при наданні психологічної допомоги потерпілим.