Вивчення курсу повинно служити тому, щоб людина глибше розуміла світ, могла ефективно здійснювати професійну діяльність, успішно взаємодіяти з іншими людьми, будувати правильні відношення в сім’ї та виховувати своїх дітей. Викладач доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук Харцій О.М.

Мета - формуванні уявлень про фундаментальні і прикладні дослідження в області клінічної психології, про можливості цієї науки, її методологію, теоретичні основи і емпіричні завдання. Викладач: проф., зав.каф.практичної психології І.М. Соколова

Курс складається з двох частин. Перша частина Основи анатомії центральної нервової системи в осінньому семестрі . Має бути складеним іспит 

Курс націлен на формування системи наукових уявлень щодо категоріального апарату і проблематики психологічної науки та впорядкованих базових уявлень про суттєві аспекти професійної діяльності психолога – дослідника та психолога – практика. Загальний об'єм аудіторного навантаження - 36 год (лекції) та 24 год (практичні заняття) в один семестр

Курс складається з двох модулів: Вступ до фаху та історичні аспекти психології

Викладач, старший науковой співробітник, доцент кафедри практичної психології Шайхлісламов Земфір Рафікович