Метою дисципліни «Конфліктологія» є підготовка студентів до професійної діяльності в соціальній сфері. Отримання системи знань про природу конфліктів, розкриття змісту та особливості психологічних аспектів управлінської діяльності та визначення психологічних методів конструктивного розв'язання конфліктів

Дисципліна «Основи психокорекції» спрямована на формування знань з основних напрямів групової психокорекційної роботи психолога, умінь розробляти та проводити психокорекційні заходи в групі у роботі практичного психолога. Викладач доц каф.ПП к.псих.н. Казарова Ганна Миколаївна

Метою є формування досвіду участі у тренінгу та знань із теоретико-методологічних аспектів його проведення. Виклдач: проф. каф.ПП д.психол..н., Фальова Олена Євгенівна

Для ознайомлення студентів з основними закономірностями становлення і проявів сімейних відносин, впливу родини на розвиток особистості дитини, впливу сімейних відносин, шлюбних, подружніх і батьківських ролей на розвиток особистості дорослого, ролі сім'ї у формуванні патологічних ролей і рис характеру, впливу специфіки сім'ї на особистість

Виклдач: проф. каф.ПП д.психол..н., Фальова Олена Євгенівна