Технологічний процес механічної обробки деталі являє собою складну систему, поведінка якої технолог повинен вміти прогнозувати, коригувати при необхідності, тобто дієво керувати нею для того, щоб забезпечити високу якість продукції, що випускається. Функціонування технологічного процесу підпорядковується певним закономірностям, знання яких необхідне прогнозування і управління цим процесом. Виявлення цих закономірностей є одним із найважливіших складових частин аналізу технологічних процесів. Вплив на хід технологічного процесу значної кількості керованих та некерованих факторів вимагає для його об'єктивного аналізу застосування методів математичної статистики.

“Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” (ВС та ТВ) є дисципліною, в якій вивчають здатність будь-якого виробу рівноцінно замінювати інший виріб, так як вони повинні відповідати вимогам креслень, технічним вимогам чи стандартам, в яких наведені марка та стан матеріалу виробу (заготовки, деталі) форма та розміри, якість поверхонь тощо. Важливе місце в ВС та ТВ займає розгляд взаємозамінності гладких циліндричних рухомих, нерухомих і змішаних з’єднань, різьбових з’єднань, відхилень допусків форми поверхонь виробів та їх взаємного розміщення. “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” – дає знання про сучасні прогресивні технології, та знайомить їх з перспективами розвитку й вдосконалення технологічних методів обробки матеріалів та спеціальних засобів контролю, вимірювання розмірів і якості поверхонь виробів, що гарантуватиме високу якість продукції.

Курс «Науково-дослідні основи стандартизації» розроблено та сформовано з  урахуванням сучасних вимог у галузі нормативно-правового, нормативно-технічного та методико-технічного забезпечення інформаційних та вимірювальних технологій та віддзеркалює сучасні тенденції розвитку економіки у сфері технічного регулювання та прагнення до гармонізації з міжнародною та європейською стандартизацією.