Мета: розкрити особливості сучасної політичної, правової та соціальної картини світу, сформувати у студентів знання про основи геополітичних змін як практичного інструменту розв’язання регіональних проблем у світі та в Україні, показати роль та місце України у світовому геополітичному просторі.