Мета: вивчення навчальної дисципліни є сформувати у майбутніх фахівців правову культуру, навчити самостійному юридичному мисленню, виробити навички застосування теоретичних знань на практиці – повсякденному житті та професійній діяльності.