Мета: Забезпечення засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, ознайомлення із наявними філософськими концепціями, які розкривають поліфонізм та плюралізм філософського мислення, створення умов для формування світоглядно-методологічної культури студентів.