забезпечення базової підготовки інженерів при вивченні теорії та принципів роботи прикладних програм, що використовуються при моделюванні технічних систем, сучасних методів комп'ютерного моделювання технічних систем з використанням різних пакетів прикладних програм