Засвоєння основних принципів створення web-сайтів, засвоєння студентами прийомів і навиків програмування, опису і розмітки web-сторінок HTML, знайомство студентів з сучасною літературою та методів отримання інформації за темою курсу