Метою курсу є формування у студентів знань щодо об’єкту, предмету, функцій та завдань педагогіки, її основних категорій та місця в системі інших наук, методології науково-педагогічних досліджень та сутності системного підходу в педагогіці до вивчення педагогічних об'єктів, процесів та явищ. Навчальний матеріал містить інформацію щодо основних теоретичних і методичних проблем педагогіки та основний понятійний апарат дисципліни; висвітлює логіку та методологію наукових педагогічних досліджень; описує історичний розвиток освіти як соціального інституту та педагогічної науки; знайомить зі структурою сучасної системи освіти України та специфікою професійно-технічної освіти; характеризує зміст компонентів педагогічного процесу та відображає сучасний стан і тенденції розвитку професійно-технічної освіти.