Дисципліна «Менеджмент освіти» є заключною у циклі педагогічної підготовки інженера-педагога та спрямована на набуття  майбутніми фахівцями  комплексних знань  та професійних умінь у галузі теорії та практики менеджменту освіти.