Тема курсу: "Особливості надання психологічної допомоги у процесі консультування, психотерапії та психологічної корекції".

Викладач. к.психол.н. О.П.Нікітіна