Назва курсу: «Інформатика та комп'ютерні технології». Тривалість: 1-й семестр. Для студентів спеціальності "Професійна освіта. Комп'ютерні технології". Мета: опанувати базові конструкції з програмування: змінні, розгалудження, цикли, масиви, функції. Розвиток логічного мисленняЗавдання: навчитися створювати консольні додатки в Visual Studio.

Викладач - Купріянов Олександр Володимирович.

Лекції - 4 годин.

Практичні - 36 години.

Лабораторні - 32 години.

Іспит.