Основною метою освоєння дисципліни є: формування системи наукових понять і науково впорядкованих базових уявлень про місце практичної психології в соціальній роботі; формування вмінь та навичок для визначення проблем в соціальних групах та підбору методів роботи в соціальних групах; розвиток мислення, спрямованого на вирішення психологічних проблем особистості; забезпечення можливості практичного застосування отриманих знань, умінь і навичок у майбутній професійній діяльності практичного психолога; формування вмінь щодо психопрофілактики, психокорекції, консультування суб’єктів в різних соціальних групах; формування у майбутніх практичних психологів готовності до професійної діяльності, спрямованої на практичне втілення сучасних прогресивних психологічних  технологій, які дозволяють вирішувати проблеми особистості в групі, адаптації особистості в соціумі, сім’ї, професійній діяльності та суспільному житті; підвищення загальної психологічної культури. Викладач: к.п.н. Нікітіна О.П.