Метою курсу «Основи соціально-психологічного тренінгу» є формування досвіду участі у тренінгу та знань із теоретико-методологічних аспектів його проведення. Викладач. к.психол.н. О.П.Нікітіна