Основною метою освоєння дисципліни є надання студентам знань щодо психодіагностики та сфер її застосування, формування системи теоретичних уявлень та практичних навичок щодо діагностики особистості та міжособистісних відносин.

Викладач. доц.Колчигіна А.В.