Основною метою освоєння дисципліни є: забезпечення професійної компетентності практичних психологів у сфері сучасних вітчизняних та зарубіжних теорій особистості. Викладач. к.п.н. Білоцерківська Ю.О.