Основною метою освоєння дисципліни є надання студентам знань щодо психодіагностики та сфер її застосування, створення те перевірки якості психодіагностичних методик.

Виккладач: д.психол.наук, проф. Большакова А.М.