Дисципліна «Диференційна психологія» спрямована на формування знань основних категорій психології індивідуальних відмінностей для поглибленого вивчення суті явищ, процесів формування та проявлення індивідуальних та групових відмінностей, умінь аналізувати знання з курсу дисципліни та використовувати їх у теоретичній та прикладній підготовці практичного психолога.

Викладач: к.психол.н. Злотніков А.Л.