Надання необхідних знань та навичок для аналізу економічних подій в суспільстві, для розуміння реалій оточуючого світу, для усвідомлення меж можливого в економічній політиці. Підвищення рівня абстрактного аналізу, рівня володіння основними категоріями та законами, методологічним апаратом науки та у кінцевому рахунку - формування професійності та майстерності економічного мислення