Ознайомлення студентів з із специфікою здобуття освіти у вищому навчальному закладі, з вимогами, що пред'являються кафедрами, що дозволяють мати високий рейтинг при оцінці процесу навчання  і його результатів; знайомство з організаційно-управлінською, планово-економічною, фінансово-аналітичною, підприємницькою і іншими найважливішими управлінськими функціями, які повинна забезпечувати економічна служба на підприємстві.