Мета - надання студентам систематизованих знань із методики викладання психології та формування навичок проведення основних видів навчальних занять. Викладач. к.психол.н., доц. каф. ПП Колчигіна А. В.