Дисципліна «Архітектура комп'ютерних систем та мереж» має своєю метою вивчення студентами принципів фунцкюювання ПЕОМ та можливостей операційної системи, засвоєння основ системного програмування, що є фундаментальними для програмування і застосування сучасних систем програмного забезпечення обчислювальної техніки та телекомунікаційних мереж. Ця дисципліна займає одне з важливих місць у професійної підготовці бакалаврів по напрямку 6.091401 «Системи управління та автоматика».