Мета дисципліни: вивчення студентами принципів функціонування ПЕОМ та можливостей операційної системи, засвоєння основ системного програмування, що є фундаментальними для програмування і застосування сучасних систем програмного забезпечення обчислювальної техніки та телекомунікаційних мереж. Ця дисципліна займає одне з важливих місць у професійної підготовці бакалаврів по напрямку 6.050201 «Системна інженерія».