Метою курсу є вивчити  загальні закономірності взаємодії людини, популяції людей з довкіллям, особливості впливу факторів  середовища на  організм людини,  напрями цілеспрямованого  збереження і поліпшення здоров’я населення.  збереження оптимальних параметрів природного, культурного, техногенного середовища