Мета та завдання навчальної дисципліни: формування у інженері-педагогів знань та вмінь з використання комп’ютерних технологій для розв’язку навчальних завдань, забезпечення комплексну підготовку студентів шляхом засвоєння ними методів застосування функціональних можливостей комп’ютера в діяльності педагога, вивчення класифікації та особливостей інформаційних технологій навчання, освоєння методів створення комп’ютерних систем навчального призначення, методів створення документів навчального призначення засобами прикладних програм пакету MS Office.