Мета курсу полягає у   формуванні у майбутніх фахівців даного профілю необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з системи управління охороною праці — комплексу науково обґрунтованих завдань діяльності з охорони праці і функцій управління діяльністю, які забезпечують системний підхід до виконання вимог відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання травматизму, профзахворювань, аварій і пожеж на виробництві.