Дистанційний курс дисципліни "Комп'ютерні технології в галузі" для магістрів та спеціалістів 1 року навчання