Метою курсу є ознайомлення з роллю природознавства в сучасному світі; з фундаментальними законами та концепціями природознавства; ознайомлення з природничо-науковими основами сучасних технологій, енергетики та екології, ознайомлення з сучасними досягненнями природознавства, напрямками та перспективами його розвитку, методами пізнання законів природи у різних природничих науках, орієнтуватись  в виборі сучасних концепцій природознавства, знати їх суть і основні задачі.