Метою курсу є вивчення  основних  фізичних явищ, оволодіння фундаментальними поняттями,   законами   та  теоріями класичної та сучасної фізики: формування наукового світогляду та сучасного фізичного мислення; оволодіння прийомами та методами  розв’язування конкретних задач з різних галузей фізики; ознайомлення  з  сучасною  науковою  апаратурою,  формування  навичок проведення фізичного експерименту; засвоєння основних законів класичної і релятивістської фізики, елементів квантової механіки, застосовування їх на практиці.