Навчальний курс "Комп'ютерний дизайн" ознайомлює студентів з передовими технологіями в галузі, теоретичне та практичне опанування інноваційними програмним та апаратним забезпеченням дизайн-розробки. 

Серед завдань навчального курсу: 

- Огляд, аналіз сучасних технологій та засобів, які застосовуються в галузі легкої промисловості. 

- Огляд програмних засобів для комп’ютерного дизайну. Застосування продукту Adobe Illustrator.

 - Розробка продуктів комп’ютерного дизайну.


Підсумкова атестація у вигляді заліку.