Мета курсу «Методологічні основи  психології» полягає у створенні умов для забезпечення методологічної та теоретичної грамотності психолога бакалавра, що відображається у порозумінні ним специфіки методології наки та психологічній практики, її цілей та функцій, її співвідношення з філосоською гносеологією, епістемологією та філософією науки. Лектор. к.псих.н, доц. Харцій О.М.