Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи фундаментальних знань з фінансового менеджменту, засобів, механізмів та інструментарію системного фінансового управління підприємством.