Мета курсу полягає у формуванні у майбутніх фахівців знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення економічної, управлінської та маркетингової діяльності на підприємстві.