Дистанційний курс дисципліни "Основи дистанційного навчання" для магістрів та спеціалістів 1 ріку навчання