В цьому курсі Ви ознайомитесь з основами композиційної побудови дизайн-продукту, теоретично та практично опануєте ознаки, принципи, засоби та прийоми композиційної побудови дизайн-продукту.