Мета курсу: підготовка фахівців, які мають уявлення про інноваційні процеси в нафтогазовій галузі, про перспективи впровадження інноваційних технологій та управління ресурсами в галузі, та які спроможні застосовувати свої знання та вміння при вирішенні виробничих завдань. 

 

Завдання курсу: формування у студентів чіткої системи теоретичних знань основ інноваційних процесів, вимог нормативних документів в галузі; та практичних вмінь розробляти та впроваджувати інноваційні технології  на об’єктах нафтогазової галузі та в управлінні ресурсами.