Метою вивчення дисципліни "Стратегічне управління та інноваційний розвиток підприємства" є засвоєння студентами сутності й особливостей розробки стратегічних планів, інноваційних проектів і програм, створення інноваційних систем стратегічного управління та забезпечення ефективного їх функціонування в динамічному ринковому середовищі, ознайомлення з вітчизняним та закордонним досвідом застосування стратегічного управління.