Метою навчальної дисципліни є формування теоретичних знань і набуття практичних навичок з організації та ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, а також

використання їх результатів, як інформаційної бази прийняття ефективних управлінських рішень.