Метою даного курсу є навчання студентів моделюванню і візуалізації в програмі Autodesk 3ds max: побудові простих та складних геометричних об’єктів, розстановці освітлення накладення текстур, оптимізації процесу рендерінга. Курс направлений на придбання навичок та вмінь моделюванню предметів різної складності різними засобами (моделюванню на остові ліній та полігональне моделювання), що дає слухачам можливість вибору найбільш ефективного методу побудови об’єктів, можливість грамото спланувати етапи роботи над проектами, за рахунок чого скоротити кількість часу, яке витрачається на роботу над проектом.