Мета. Надати майбутньому спеціалісту знання та навички в за допомогою мови програмування Java.

Завдання. Формування базових знань, первинних вмінь та навичок для розробки програмного середі розробки Java.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: Основну парадигму мови програмування Java, в середі розробки NetBeans, принципи об’єктно - орієнтовного програмування та загальні принципи будови програм.

вміти:

1.     Використовуючи базові знання вміти розробляти програмне забезпечення систем управління та навчання згідно з технічним завданням.

2.     Користуючись методами та класами вміти використовувати стандартні класи та методи програмної середі Java.