Мета:
ознайомлення студентів із теоретичними основами аналізу, моделювання та управління ризиками на підприємствах, володіння інструментами забезпечення функціонування системи управління ризиками на підприємствах.
Завдання:
теоретична і практична підготовка з питань:
–    застосування теоретичних аспектів
–    використання основних елементів та принципів управління економічними ризиками;
–    застосування методів оцінки та аналізу ризикових ситуацій;
–    формування системи кількісної оцінки ризиків, управління якими впливає на якість рішень, що приймаються в господарській діяльності підприємств.