Навчальний курс "Рисунок і живопис"  цілеспрямований на отримання навичок грамотного зображення простих об’ємних геометричних форм з застосуванням законів перспективи, зображання фігури людини в різноманітних позах та моделей одягу на фігурі людини; розвиток творчих здібностей студентів в образотворчому мистецтві, виховання в них художнього смаку.

Серед завдань навчального курсу:

- зображення простих геометричних тіл та побутових предметів у невеликих просторових обсягах та оволодіння при цьому процесі методами побудови контрастної та нюансної гармонії;

- зображення більш складних об’єктів: драпірування античних гіпсових голів, голови людини у відповідності до основних принципів композиції, зображення елементів інтер’єру та архітектури;

- зображення складних об’єктів та людської постаті засобами графічних матеріалів.

Навчальний курс "Рисунок і живопис" вивчається протягом осіннього семестру 2017-2018 н.р. за програмою "глибокого занурення", що передбачає інтенсивне опанування теоретичних знань та практичних умінь, формування навичок.

Складається з: 4 годин Лекцій, 112 годин - аудиторних практичних занять, на яких студент практично знайомиться з графічними засобами.

Підсумковим контролем є іспит.