Дисципліна «Дидактичні основи професійної освіти» є загальнопедагогічною  у циклі підготовки інженера-педагога та спрямована на набуття майбутніми фахівцями комплексних знань та умінь у галузі професійної освіти.